Hvad er ID Psykoterapi

Som ID terapeut er jeg udrustet med de mest effektive terapeutiske værktøjer
fra flere forskellige terapeutiske retninger, som hjælper mennesker med at finde helhedsorienterede løsninger på forskellige typer af følelsesmæssige problemer.
Den helt grundlæggende værdi inden for ID psykoterapi er, at terapien skal tilpasses klienten og ikke omvendt.

ID metoden har skabt en sammenhængende og dynamisk forståelsesramme, som sætter ID terapeuten i stand til kreativt at arbejde med de fælles grundlæggende forandringsprincipper og processer, der ligger bag mange ellers tilsyneladende forskellige retninger inden for psykoterapi.

Identitets-orienteret
Den første betydning af ID er, at arbejdsformen er “identitets-orienteret”. Det vil sige, at formålet er at afdække og udvikle så mange lag og aspekter af vores menneskelige identitet som muligt.

Vores livskvalitet forøges betragteligt i takt med, at vi genfinder og styrker kontakten til den dybere identitet eller værenskerne, som ligger bag vores umiddelbare selvforståelse og ydre personlighed. Vi er født som vores helt egen og unikke men i løbet af barndommen og opvæksten er vores umiddelbare medfødte oplevelse af “bare at være” blevet trængt i baggrunden af og erstattet med vores personlighed, som består af mere eller mindre begrænsende selvbilleder og sociale roller.

En vedvarende og mere dybtgående effekt af psykoterapi opnås først, når vi lærer at bryde identifikationen med personlighedens modsætningsfyldte og evigt skiftende roller og reaktionsmønstre og i højere grad begynder at identificere os med vores essentielle egen og unikke “værenskerne”.

Integral
Den anden betydning af ID er, at metoden er “integral”. Integral betyder inklusiv og er en særlig form for integrativ og holistisk retning, som kombinerer en mere traditionel videnskabeligt baseret psykologi og psykoterapi med meditation og en større transpersonel eller spirituel forståelse af terapi og udvikling.
ID-psykoterapi og coaching begrænses ikke af en enkelt psykologisk retnings forståelsesramme og metodevalg, derimod er ID psykoterapi og coaching baseret på en syntese af flere forskellige teorier og metoder. Ingen enkeltstående psykoterapeutisk metode er den bedste til alle slags følelsesmæssige og sociale problemer. Formålet med ID metoden er derfor, at gøre terapien og coachingen mere effektfuld.

ID-Terapeutisk Institut ved ID Academy er godkendt af:
• The European Association for Psychotherapy i Wien
• The European Association for Integrative Psychotherapy i London


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/lottesrairi.dk/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399